Procedura plata beneficiari SDL

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita

Procedura plata beneficiari

Beneficiarii Sub-măsurii 19.2 din PNDR 2014-2020 prin care sunt finanțate Strategiile de dezvoltare locala ale GAL -urilor -   mai concret, beneficiarii care au depus proiecte la GAL si au semnat contracte de finantare cu AFIR pentru realizarea lor - au obligatia de a depune mai intai dosarele cererilor de plata (DCP) la GAL in vederea verificarii conformitatii acestora.

Cererea de plată  declarată ,,conformă” de evaluatorii GAL va fi, apoi, depusă la AFIR în vederea verificăriii eligibilității cheltuielilor și autorizării plății.  În conformitate cu prevederile Manualului de autorizare plăți, versiunea 4 de pe www.afir.info  >> Informatii Generale >> INFORMATII UTILE >> PROCEDURI de lucru pentru PNDR , ,, în situația în care o cerere de plată este declarată „neconformă” de către experții GAL, iar în urma analizării contestației depuse la nivelul GAL, răspunsul este nefavorabil, beneficiarul poate să depună contestația la structura AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.”

Important!

Înainte de a depune cererea de plată la GAL, vă  rugăm să consultați cu atenție și să respectați prevederile Procedurii de verificare a conformității cererilor de plată depuse la  GAL Dealurile Tarnavelor.

La întocmirea dosarului cererii de plată (DCP), beneficiarii vor utiliza formularele aferente Sub-măsurii din PNDR căreia îi corespunde proiectul contractat, de pe site-ul AFIR, disponibile aici:  https://portal.afir.info/informatii_generale_informatii_utile_proceduri_de_lucru_pentru_pndr

Tabel privind corespondența Măsurilor GAL Dealurile Târnavelor cu Sub-măsurile din PNDR

Măsuri SDL GAL DT

Sub-măsuri corespondente din PNDR 2014-2020

01/1B

Înființarea și funcționarea de structuri asociative

16.4

02/2A

Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole

4.1, 4.2

03/2A

Mici fermieri

6.3

04/3A

Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare

16.4

05/3A

Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

19.2 - servicii

06/6B

Investiții în infrastructura socială

7.2

07/B

Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local

7.6

08/6B

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație

7.2

09/6A

Turism- sector privat

6.4

10/6A

Afaceri rurale non-agricole

6.2

 

 

 

Fişiere ataşate