24 Noiembrie 2017

Publicare Raport Final de Selecție pentru Măsura 03/2A – Mici fermieri – sesiunea 2/2017

În data de 24 noiembrie 2017, de la ora 11:00, avut loc la sediul GAL DT întrunirea Comitetului de Selecție pentru analiza si aprobarea Raportului final de selecție a proiectelor depuse în cadrul Măsurii 03/2A – Mici fermieri, sesiunea 2/2017.

În data de 24 noiembrie 2017, de la ora 11:00, avut loc la sediul GAL DT întrunirea Comitetului de Selecție pentru analiza si aprobarea Raportului final de selecție a proiectelor depuse în cadrul Măsurii 03/2A – Mici fermieri, sesiunea 2/2017.

Raportul a fost  aprobat de Comitetul de Selecție, avizat de reprezentantul CDRJ Alba și publicat pe www.tarnava-mare.ro, secțiunea ,, Rapoarte de selecție”.

Cele două proiecte selectate vor fi depuse în data de 27 noiembrie la OJFIR Mureș.

Reamintim că, în cadrul măsurii din SDL destinate micilor fermieri, în urma desfasurarii primei sesiuni de depunere de proiecte (iulie – august 2017), un proiect seelctat de GAL DT a fost contractat și s-a făcut de către AFIR plata aferentă primei tranșe a sprijinului forfetar.

Raport final de selecție M03/2A - Mici fermieri - sesiunea 2/2017