22 Martie 2018

Publicare Rapoarte finale de selectie pentru trei măsuri din SDL

În data de 22 martie 2018, de la ora 12:00, a avut loc la sediul GAL DT întrunirea Comitetului de Selecție pentru analiza si aprobarea Raportului final de selecție a proiectelor depuse la :

  • Măsura 02/2A -  Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole, sesiunea 2/2017
  • Măsura 06/6B – Investiții în infrastructura socială, sesiunea 1/2017
  • Măsura 08/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, sesiunea 2/2017

Rapoartele au fost  aprobate de Comitetul de Selecție, avizate de reprezentantul CDRJ Alba și publicate pe www.tarnava-mare.ro, secțiunea ,, Rapoarte de selecție”.

Toate proiectele selectate vor fi depuse la AFIR.

Raport final de selecție M02/2A – sesiunea 2/2017

Raport final de selecție M06/6B – sesiunea 1/2017

Raport final de selecție M08/6B -  sesiunea 2/2017