29 August 2018

Publicare rapoarte finale de selectie M04/3A, M06/6B si M07/6B

În data de 29 august 2018, de la ora 13:30, a avut loc întrunirea Comitetului de selecție a proiectelor depuse la GAL Dealurile Târnavelor pe  Măsura 04/3A - Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare, sesiunea 2/2018, Măsura 06/6B - Investiții în infrastructura socială, sesiunea 2/2018 și Măsura 07/6B - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local, sesiunea 2/2018.

Rapoartele de selecție pot fi consultate aici:

Raport final de selecție Măsura 04/3A - sesiunea 2

Raport final de selecție Măsura 06/6B - sesiunea 2

Raport final de selecție Măsura 07/6B - sesiunea 2