29 Noiembrie 2017

Prelungire Apel de selectie Masura 07/6B - Conservarea si promovarea patrimoniului cultural local, sesiunea 1/2017

GAL Dealurile Târnavelor anunță prelungirea termenului pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 07/6B – Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural local, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală până în data de 14 decembrie 2017, ora 15:00. Restul conditiilor de accesare a finantarii raman neschimbate. Detalii in Anuntul de prelungire a Apelului de selectie pentru Masura 07/66B - Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural local, sesiunea 1/2017.