07 Martie 2018

Lansare sesiune de depunere de proiecte pe Masura 03/2A - Mici fermieri

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 07 martie  – 26 aprilie 2018, a celei de-a treia sesiuni de depunere de proiecte pentru Măsura 03/2A –Mici fermieri, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 3: 90.000 euro 

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000 euro

Beneficiari eligibili: fermierii , cu excepția persoanelor fizice neautorizate, care au drept de proprietate și/sau de folosință pentru exploatații agricole care intră în categoria de ferme mici. Categorii de beneficiari direcți: persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, asociat unic sau majoritar (50%+1) al unei societăți cu răspundere limitată – SRL (cf. legii nr. 31/1990) sau al unei SRL-D (cf. OUG nr. 6/2011)

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, Județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. Termenul limită de depunere este 26 aprilie 2018, ora 15:00.

Informații privind accesarea și derularea Măsurii 03/2A  – ,,Mici fermieri sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT -www.tarnava-mare.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 03/2A- sesiunea 3, disponibil pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 09:00-16:00.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: animator@tarnava-mare.ro, secretariat@tarnava-mare.ro

Tel/fax: 0265.711.718