09 Iulie 2018

Lansare Apeluri de selectie

GAL Dealurile Tarnavelor lanseaza in data de 09 iulie 2018, doua noi Apeluri de selectie/sesiuni de primire a proiectelor.

- Apelul de selecție pe Măsura 03/2A - Mici fermieri, sesiunea 4, se desfășoară în perioada 09 - 18 iulie 2018, ora 15:00.

- Apelul de selecție pe Măsura 08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, sesiunea 3, se desfășoară în perioada 09 iulie - 23 august 2018, ora 15:00.

Informatii detaliate despre condițiile de accesare a finanțării pentru cele două Măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală, se găsesc pe site-ul GAL Dealurile Târnavelor - www.tarnava-mare.ro, sectiunile ,,Ghidul Solicitantului" și ,,Primire proiecte" .