29 August 2017

Informare privind proiectele depuse la GAL Dealurile Tarnavelor pe masurile de investitii in agricultura si turism

- In data de 24 august 2017, s-a incheiat sesiunea de depunere de proiecte pe Măsura 02/2A – Sustinerea diversificarii si cresterii competitivitatii afacerilor rurale agricole.

Alocarea financiară a măsurii, disponibilă prin Apelul de Selectie nr. 1/2017, a fost de 241.232 euro. S-au depus pana la termenul limita, 3 proiecte, cu o valoare totala a sprijinului nerambursabil solicitat de 147.735 euro.

- În data de 28 august 2017 s-a încheiat sesiunea de depunere de proiecte pe Măsura 09/6A – Turism -sector privat.

Alocarea financiară a măsurii, disponibilă prin Apelul de Selectie nr. 1/2017, a fost de 360.000 euro. S-au depus pana la termenul limita, 7 proiecte, cu o valoare totala a sprijinului nerambursabil solicitat de 554.287 euro.

Toate proiectele trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate menționate in Apelul de Selectie al sesiunii de finantare in cadrul carora au fost depuse.

Selectia proiectelor se face doar la nivel de GAL, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute pentru indeplinirea criteriilor de selectie și cu respectarea criteriilor de departajare (după caz) menționate în  Apelul de selecție si in Ghidul Solicitantului pentru masura in cadrul careia sunt depuse.

Proiectele selectate de GAL vor fi verificate , apoi, de catre expertii AFIR de la nivel județean sau regional, după caz.