05 Martie 2018

Inchidere sesiune de depunere de proiecte pe Masura de investitii in modernizarea fermelor și/sau procesare

In data de 05 martie 2018, ora 15:00 s-a încheiat sesiunea a 2-a de depunere de proiecte pe Masura 02/2A – Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole, comp. a si b, cu o alocare totală de 241.232 euro și o valoarea maximă a sprijinului nerambursabil de 50.000 de euro/proiect.

Până la termenul limită menționat s-au depus la GAL Dealurile Târnavelor 3 proiecte, cu o valoare totală a sprijinului nerambursabil solicitat de 143.046,70 euro. Proiectele vor fi evaluate la GAL din punct de vedere al respectării cerințelor de conformitate, eligibilitate și selecție specifice, descrise în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 02/2A, sesiunea 2/2017 și in Procedura de evaluare și selecție a proiectelor disponibilă pe www.tarnava-mare.ro. Proiectele selectate de GAL vor fi depuse ulterior la AFIR spre evaluare și, după caz, contractare.