07 Mai 2018

Deschidere sesiuni de primire de proiecte în domeniul social si pentru patrimoniu local

GAL Dealurile Tarnavelor lanseaza in data de 07 mai 2018, sesiuni de primire de proiecte pe masurile:

- M06/6B - Investitii in infrastructura sociala/sesiunea 2, termen limită de depunere: 18 mai 2018, ora 15:00

- M07/6B - Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural local/sesiunea 2, cu depunere până în 28 iunie 2018, ora 15:00

Informatii detaliate despre conditiile de accesare a finantarii pentru cele doua Măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală, se găsesc pe site-ul GAL Dealurile Târnavelor - www.tarnava-mare.ro, sectiunile ,,Ghidul Solicitantului" și ,,Primire proiecte" .