20 Martie 2013

Apeluri de selecție

În această secțiune sunt publicate Apelurile de selecție/Sesiuni de primire de proiecte ACTIVE pentru Măsurile de finanțare din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor, cuprinzând toate documentele necesare depunerii unui proiect prin intermediul SDL./Măsura 19 LEADER/SubMăsura 19.2 din PNDR 2014-2020: Apelul de selecție (varianta lungă și varianta scurtă), Ghidul Solicitantului, Cererea de finanțare și anexele acesteia, Formularele de evaluare a criteriilor de conformitate, eligibilitate și selectie a proiectelor.

Apelurile de selectie inchise sunt disponibile in sectiunea ,,Arhiva Apeluri de selectie"