20 Martie 2013

Despre noi

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor s-a constituit ca parteneriat public – privat în 2007 în accepțiunea programului LEADER, membrii fondatori dispunând de resurse umane, logistice și expertiză pentru realizarea unei Strategii de Dezvoltare Locală.  Până în prezent s-au operat două modificări ale componenței parteneriatului: atât prin renunțarea unora dintre membrii care, fie nu mai aveau activitate, fie și-au schimbat statutul juridic, cât și prin cooptarea de noi membrii care și-au manifestat dorința și interesul de a sprijini dezvoltarea socio-economică și culturală a zonei.

         Parteneriatul cuprinde la ora actuală 47 de membri, din care: 8 UAT-uri/parteneri publici, 21 de reprezentanți ai mediului privat (din care 8 SRL-uri, 6 PFA-uri, 5 II-uri, 1 întreprindere familială și 1 cooperativă agricolă) și 18 ONG-uri: asociații și fundații. Parteneriatul nu include nici o persoană fizică (fără personalitate juridică).

         Asociația GAL Dealurile Tîrnavelor își desfășoară activitatea în baza prevederilor Statutului și a unui Regulament de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărâre AGA. Organele de conducere sunt Adunarea Generală a Asociaților (din care fac parte toți cei 47 de membrii)  și Consiliul Director (format din 7 membri, din care trei reprezintă, prin personal de execuție, comunele membre în GAL DT). Forul decizional privind proiectele selectate pentru finanțare prin intermediul Strategiei de dezvoltare locală – LEADER este Comitetul de Selecție, format din 11 membrii.

         Cultura minorităților etnice din teritoriu este reprezentată, în cadrul parteneriatului, de către Forumul Democrat al Germanilor Sighișoara și de Asociația culturală Vânători – Hejasfalvi Kulturalis Egyesulet, însă parteneriatul cuprinde și alte organizații ai căror reprezentanți legali sunt etnici germani și maghiari (minorități cu tradiție în această zonă), cum sunt: Asociația Agriculturilor Maghiari din România – filiala Albești, Întreprinderea Familială Klusch Frederic, Gherghiceanu Gerda PFA, Fernolend Walther PFA, SC BTA SRL.

         O pondere importantă în cadrul parteneriatului o au organizațiile neguvernamentale, cu activitate în domenii diverse:

 • Agricol: Asociația Crescătorilor de Taurine Vînători, Asociația Agricultorilor Maghiari din România – filiala Albești, Asociația pentru promovarea valorilor profesionale și tehnologice în agricultură și dezvoltare rurală, Asociația Apicolă Valea Târnavelor
 • Mediu: Fundația ADEPT Transilvania,  Asociația EcoTransilvania, ProPark- Fundația pentru Arii Protejate;
 • Cultură/folclor: Asociația folclorică Românașul, Forumul Democrat al Germanilor Sighișoara, Asociația culturală Vânători – Hejasfalvi Kulturalis Egyesulet
 • Sport: Asociația Sportivă Gaz Metan Daneș
 • Social: Asociația ProBiertan, Asociația medical creștină Lukas spital Laslea, Asociația CasApold, Asociația Speranța Gemina
 • Turism: Asociația de turism Târnava Mare
 • Asociație de femei: Asociația Vecinătatea Femeilor din Saschiz
 • Asociație de tineret: Asociația Vecinătatea Tinerilor din Saschiz

AGRICULTURA este sector prioritar de dezvoltare a teritoriului, forma asociativă relevantă în acest domeniu fiind Cooperativa Agricolă Fermierul Transilvănean

Sectorul privat este reprezentat în cea mai mare proporție de microîntreprinderi și întreprinderi mici din domenii diverse:

 • Agricol (inclusiv procesare):, Suciu Lucian II, SC Silvagra SRL,  Dalmasso Maria Anca II, Burlea Olimpiu PFA, Stroian Zaharie PFA, Iosif Mihai II, Cooperativa Agricolă Fermierul Transilvănean, Cismaș Tincuța Corina II, SC Sebal SRL
 • Silvicultură: Hârșan Dumitru II
 • Activități profesionale/științifice și tehnice/Mediu: Popa Răzvan Daniel PFA
 • Tâmplărie, instalații: Întreprindere Familială Klusch Frederic, SC Izolații Tip Niță SRL
 • Comerț: SC Tomis Prodcomimpex SRL , SC Miarom Comind SRL, SC Kyzd SRL
 • Turism: SC BTA SRL, Gherghiceanu Gerda PFA, Fernolend Walther PFA, Cartref Saschiz SRL
 • Fabricare articole textile/artizanat: Neagu S.E. Elena PFA

Dintre entitățile enumerate, cele care provin din afara teritoriului LEADER acoperit de GAL DT sunt în număr de șase – o parte sunt membrii fondatori, iar o parte au fost acceptați ulterior în parteneriat de către AGA întrucât, prin expertiza și experiența lor în domeniile în care își desfășoară activitatea, pot contribui la buna implementare a Strategiei de dezvoltare locală:

 • ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, cu sediul în loc. Brașov – ONG recunoscut la nivel național și internațional pentru proiectele derulate în scopul valorizării corecte a  resurselor naturale din arii protejate: situri Natura 2000, ș.a. GAL DT și fundația ProPark au încheiat un parteneriat pentru elaborarea SDL, cu accent pe culegerea datelor prin chestionare pentru analiza diagnostic și SWOT în ce privește resursele naturale din teritoriu și desfășurarea grupurilor de lucru tematice: agricultură (sol), silvicultură (păduri), vânătoare (faună cinegetică) și apă și planificare strategică.
 • Gherghiceanu Gerda PFA și Fernolend Walther PFA, ambii cu sediul în sat Viscri, comuna Bunești, județul Brașov – membri fondatori din 2007, susțin activitățile de turism și punere în valoare a produselor locale și participă la întrunirile AGA . În zonă există o  tradiţie a bunei colaborări între micii producători şi întreprinzători locali din agroturism, pachetele turistice incluzând activități pentru întreaga zonă, distanțele mici între localități (inclusiv din teritorii LEADER diferite) permițând acest lucru cu respectarea unui orar prestabilit.
 • Popa Răzvan Daniel PFA, cu sediul în loc. Mediaș, județul Sibiu– biolog, expert dezvoltare rurală, membru în Comitetul de Selecție în perioada anterioară de finanțare, implicat activ în realizarea și susținerea prezentărilor privind introducerea acțiunilor de mediu în proiectele inițiate de actori locali la grupurile de lucru și întrunirile publice desfășurate
 • Asociația de Turism Târnava Mare, cu sediul în loc. Sighișoara, județul Mureș –implementează proiecte în domeniul turismului (activități și servicii) în întreaga zonă, turismul fiind un alt domeniu prioritar de dezvoltare a teritoriului GAL DT (municipiul Sighișoara - deși este un pol de dezvoltare socio- economică a zonei-  nu a putut fi inclus în parteneriat având peste 20.000 de locuitori)
 • Forumul Democrat al Gemanilor Sighișoara – principalul catalizator și coordonator al activităților de punere în valoare a culturii etnicilor sași, cu activitate intensă în comunele din teritoriul LEADER GAL Dealurile Tîrnavelor.