Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

- Apel de selecție Măsura 07/6B - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local, sesiunea 1/2017

UPDATE publicat in 13.12.2017: Termenul de depunere a proiectelor pentru Masura 07/6B - Conservarea si promovarea patrimoniului cultural local, sesiunea 1/2017 s-a prelungit, noul termenul limita pentru depunerea proiectelor fiind 21 februarie 2018, ora 15:00.

ANUNT publicat în 29.11.2017 : Termenul de depunere a proiectelor pentru Masura 07/6B - Conservarea si promovarea patrimoniului cultural local, sesiunea 1/2017 s-a prelungit pana in data de 14 decembrie 2017, ora 15:00.

Ghidul Solicitantului + Anexe M087/6B - sesiunea 1/2017

GAL Dealurile Târnavelor anunță public lansarea, în perioada 25 septembrie – 30 noiembrie 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 07/6B – Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație, finanțate prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 100.000 euro  

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro

Beneficiari eligibili: autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (A.D.I.-uri), proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local; parteneriat fără personalitate juridică între o entitate publică locală și o entitate privată, cu personalitate juridică, cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL (entitatea publică va fi desemnată ca și aplicant prin acordul de parteneriat); ONG-uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor care au în proprietate clădiri/obiective de patrimoniu local sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare; ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local dar care prezintă un acord/conventie scrisă cu persoanele fizice proprietare de clădiri/obiective de patrimoniu local, în cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina obiectivul și de a nu modifica aspectul/funcționalitatea acestuia pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/obiectivului de patrimoniu local, precum și faptul că va asigura vizibilitatea imobilului sau părții de imobil renovată.

 

Depunerea proiectelor se face la sediul GAL Dealurile Târnavelor  din localitatea Saschiz, str. Principală, nr. 159, județul Mureș, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. Termenul limită de depunere este 30 noiembrie 2017.

Informații privind accesarea și derularea Măsurii 07/6B  – ,, Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL DT - www.tarnava-mare.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 07/6B- sesiunea 1 aferentă anului 2017, disponibil pe www.tarnava-mare.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul Asociației GAL Dealurile Târnavelor din localitatea Saschiz, nr. 159, de luni până vineri între orele 8:30-16:30.

Date de contact pentru informații suplimentare:

E-mail: animator@tarnava-mare.ro, secretariat@tarnava-mare.ro, Tel/fax: 0265.711.718

Fişiere ataşate