Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 10/6A - Afaceri rurale non-agricole

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • Fermieri sau membrii ai unei gospodării agricole din teritoriul GAL DT, care își desfășoară activitatea prin înființarea unei activități non-agricole (alta decât în domeniul turismului) pentru prima dată, în spațiul rural. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL DT, care își propun activități non-agricole (altele decât în domeniul turismului), pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Beneficiari indirecți: Populația din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor, autorități publice locale, societatea civilă

Tip de sprijin

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea activităților neagricole (altele decât în domeniul turismului) în teritoriul GAL DT, pe baza unui plan de afaceri.

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile: toate acțiunile propuse prin planul de afaceri, inclusiv capital de lucru și capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

 • Construire/amenajare/modernizare/dotare spații pentru desfășurarea de activități non –agricole de producție sau de activități meșteșugărești, în vederea comercializării
 • Construire/amenajare/modernizare/dotare spații pentru furnizarea de servicii Servicii (medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte; consultanță, contabilitate, juridice, audit,  IT&C și  alte servicii destinate populației din teritoriu
 • Achiziția de echipamente și utilaje necesare implementării Planul de afaceri
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului
 • Investiții în active necorporale necesare desfășurării activităților din Planul de afaceri
 • Acțiuni generale ocazionate de proiect, conform art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013

Acțiuni neeligibile: acțiunile finanțate prin Măsura 09/6A, achiziția de imobile (teren, construcții), achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Naționala, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din Tratat; Închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente, achiziţionarea de echipamente de către companii care efectuează lucrări cum ar fi maşini specializate etc.; achiziţie echipamente second hand.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Cuantumul sprijinului este de 50.000 euro/proiect. Nu există sume intermediare.

Sprijinul se va acorda în 2 tranșe, astfel:

 • 70 % din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30 % din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.

Dosarul cererii de plată pentru a doua tranşă se depune de  beneficiar după îndeplinirea tuturor obiectivelor din planul de afaceri, dar nu mai devreme de doi ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Anexat: Fisa Masurii 10/6A - Afaceri rurale non-agricole din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Dealurile Tirnavelor

Fişiere ataşate