Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Masura 05/3A - Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

  • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ;
  • cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

Beneficiari indirecți: agenți economici locali din domeniul agriculturii/ silviculturii/ industriei alimentare; entități private de pe teritoriul GAL DT care au legătură cu lanțurile valorice (furnizori, prestatori de servicii etc.); autoritățile publice locale

Tip de sprijin

  • Sprijinul se acordă sub formă de sumă anuală fixă în vederea participării la o schemă de calitate acreditată sau scheme voluntare de cerificare europene sau naţionale

Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile:

-Participarea la schemele de calitate europene

-Participarea la schemele de calitate naţionale, inclusiv schemele de certificare a exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare, recunoscute de România

-Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute de România ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare (produs tradiţional, reţete consacrate, etc. )

- Acțiuni generale ocazionate de proiect, cf. art. 45 , alin. (2) lit. (c) din Reg. UE 1305/2013

Acțiuni neeligibile: investiții în utilaje, construcții, modernizări

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

         La stabilirea cuantumului sprijinului s-a ținut cont de prevederile art. 16. alin. (4) coroborat cu Anexa II din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și de bugetul SDL.

         Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de maximum 3.000 euro pe exploatație și pe an. Sprijinul va fi calculat în baza costurilor fixe aferente fiecărei scheme de calitate, incluzând costurile aferente aderării la o schemă de calitate care beneficiază de sprijin și cotizația anuală de participare la schema respectivă, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării specificațiilor schemei de calitate naționale sau europene.

Anexat: Fisa Masurii 05/3A - Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare din Strategia de Dezvoltare Locala a GAL Dealurile Tirnavelor

Fişiere ataşate