Masuri

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita

Masura 10/6A - Afaceri rurale non-agricole

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți: Fermieri sau membrii ai unei gospodării agricole din teritoriul GAL DT, care își desfășoară activitatea prin înființarea unei activități non-agricole (alta decât în domeniul turismului)(...)

Citește mai mult

Masura 09/6A - Turism- sector privat

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți: - Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate; - Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin(...)

Citește mai mult

Masura 08/6B - Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți: Comunele definite conform legislației în vigoare și asociații ale acestora; ONG-uri definite conform legislației în vigoare; Unități de cult definite conform legislației în(...)

Citește mai mult

Masura 07/6B - Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți: autorităţi publice locale şi asociaţii ale acestora (A.D.I.-uri), proprietari de clădiri/obiective de patrimoniu local parteneriat fără personalitate juridică între  o entitate publică locașă și(...)

Citește mai mult

Masura 06/6B - Investiții în infrastructura socială

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți:  Autorităţi publice locale din teritoriul GAL Dealurile Tîrnavelor şi asociaţii ale acestora ONG-uri care, fie au în proprietate imobilul (clădire, teren) unde se va realiza investiția, fie(...)

Citește mai mult

Masura 05/3A - Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți: fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate ; cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în(...)

Citește mai mult