Ghidul Solicitantului

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Măsura 02/2A - Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole

IMPORTANT! Solicitanţii, privați sau publici, care depun proiecte cu achiziții simple, bunuri fără montaj, vor utiliza modelul cadru de MEMORIU JUSTIFICATIV postat pe www.tarnava-mare.ro in secțiunea Ghidul Solicitantului pentru măsura 02/2A – sesiunea 1/2017. Precizăm că anexele B, C care vor însoți memoriul justificativ (B1 – B9, respectiv  C1 – C5 ptr. PFA, II, IF) vor respecta modelul anexelor la SF publicate pe www.tarnava-mare.ro pentru Măsura 02/2A, comp. a), respectiv comp. b).

Pentru proiectele care necesită SF, solicitanții vor utiliza modelul -cadru de SF prevăzut în HG 907/2016, cu excepția situațiilor în care documentația tehnico economică a fost realizată înainte de intrarea acestei Hotărâri în vigoare  (respectiv 1 martie a.c.) , situație în care se acceptă și documentații întocmite cf. HG 28/2008.

Pentru a primi punctaj la criteriul de selecție privind ,,crearea de locuri de muncă” , solicitantul va prevede crearea cel putin a unui loc de muncă cu normă întreagă (sau a două locuri de muncă cu jumătate de normă).

 

IMPORTANT!

Pentru verificarea încadrării corecte a proiectelor în Domeniul de intervenție din Fișa măsurii din SDL pe care este depus proiectul, evaluatorii GAL vor corela  obiectivul specific al fiecărui proiect, prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii respective. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.