Ghidul Solicitantului

Cerere de Informații

Cere Informații

Trimite un mesaj administratorului paginii.

CAPTCHA Image

Galerie foto

Fotografii din comuna Nadeș
Fotografii din comuna Saschiz
Fotografii din comuna Apold
Comuna Albești
Fotografii din comuna Daneș, satele Cris si Stejărenii
Fotografii din comuna Vânători, satele Mureni și Archita
tipareste

Măsura 10/6A - Afaceri rurale non-agricole

Pentru a primi punctaj la criteriul de selecție privind ,,crearea de locuri de muncă” , solicitantul va prevede crearea cel putin a unui loc de muncă cu normă întreagă (sau a două locuri de muncă cu jumătate de normă).

IMPORTANT!!! Pentru verificarea încadrării corecte a proiectelor în Domeniul de intervenție din Fișa măsurii din SDL pe care este depus proiectul, evaluatorii GAL vor corela  obiectivul specific al fiecărui proiect, prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa măsurii respective. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.

In urma unei solicitari transmise in scris catre GAL DT in data de 09.08.2017, s-a publicat Anexa 1_1- Cererea de finantare - vers.cu posibilitatea de completare a seriei cartii de identitate (formata din 3 litere) de catre cetatenii cu rezidenta permanenta in Romania, potentiali solicitanti ai Masurii 10/6A.

Fişiere ataşate