Instalare ca Șef de exploatație a solicitantului PF Ghergely Robert, sat Pipea, comuna Nadeș, jud. Mureș

Instalare ca Șef de exploatație a solicitantului PF Ghergely Robert, sat Pipea, comuna Nadeș, jud. Mureș

Obiectivul proiectului

Proiectul vizează dezvoltarea exploatației apicole prin creșterea de la 13.072 UDE până la 17.100 UDE în anul 3, adică o creștere de 4,028 UDE prin creșterea numărului de stupi de la 172 în anul 0 la 225 în anul 3 precum și modernizarea stupinei prin diferite achiziții.

Principalele activități

Modernizarea și dezvoltarea exploatației prin achiziția de:

  1. Lazi Dadant cu cat – 52 buc. și 18 rame;
  2. Cântar control – 1 buc.;
  3. Centrifugă 6 rame Dadant full automată – 1 buc.;
  4. Topitor ceară cu gaz – 1 buc.;
  5. Ladă de descăpăcit – 1 buc.;
  6. Măturător inox cu suport – 2 buc.;
  7. Cărucior transport butoaie – 1 buc.;
  8. Containeri stupi – 1 buc.;
  9. Cameră de încălzit miere – 1 buc.;
  10. Gard electric imprejmuire stupină.

Beneficiar: PFA Gergely C. Robert

Localitatea: Pipea, com. Nadeș, jud. Mureș

Valoare sprijin nerambursabil: 40.000 euro