Dotarea așezământului cultural din localitatea Daneș, com. Daneș

Dotarea așezământului cultural din localitatea Daneș, com. Daneș

Obiectivul proiectului

Dotarea căminului cultural din loc. Daneş în scopul dezvoltării activităţilor culturale în comunitate

Principalele activități

Primăria a achiziționat şapte costume populare pentru băieți și 23 pentru fete, 4 dulapuri de recuzită, 300 scaune din lemn cu șezut tapițat și o cameră foto pentru a imortaliza evenimentele culturale din comună.

Beneficiar: Comuna Daneş

Localitatea: com. Daneş, jud. Mureş

Valoare sprijin nerambursabil: 29.911 euro