Proiecte finanțate prin intermediul SDL

În conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, vers. 05 (www,madr.ro), publicăm în această secțiune Fișele proiectelor finanțate prin intermediul SDL: obiective, valoarea eligibilă și cuantumul sprijinului nerambursabil, fotografii, ș.a. detalii.

Proiectele sunt prezentate în ordinea cronologică a finalizării lor (finalizate =pentru care s-a rambursat de către AFIR ultima cerere de plată).

1. Comuna Daneș – Dotarea serviciului public al comunei Daneș prin achiziționarea de utilaje

2. Modernizarea fermei Grădinile Mălâncrav SRL și deschiderea acesteia către piață

3. Dotare centru multifuncțional de servicii sociale din Comuna Biertan, Județul Sibiu

4. Realizare teren de sport în comuna Apold, Jud.Mures

5. Ferma apicola mică Csiki M. Ioan